Dąb Henryk

Dąb Henryk z Krakowa wśród 16 kandydatów do tytułu Drzewo Roku 2018. Liczymy na Państwa wsparcie w internetowym głosowaniu, które startuje 1 czerwca na stronie www.drzeworoku.pl.

Co to za konkurs? 

Konkurs Drzewo Roku to propozycja dla osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji społecznych oraz regionalnych i lokalnych wspólnot mieszkańców.

Konkurs promuje postawy szacunku dla przyrody oraz wyszukuje przykłady trwałych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, a drzewem, które jest przez nią szczególnie doceniane. Ambasadorami konkursu są: podróżniczka i pisarka Elżbieta Dzikowska, polski językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim – profesor Jan Miodek, oraz reżyser Kazimierz Kutz.

Konkurs Drzewo Roku jest częścią prowadzonego od 2003 roku programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja Święto Drzewa.

Wydział Kształtowania Środowiska UMK aktywnie wspiera akcję głosowania.

Dąb Henryk ma swój spot!

Obejrzyj

Konkurs Drzewo Roku

Konkurs Drzewo Roku jest częścią prowadzonego od 2003 roku programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja Święto Drzewa, który zachęca do podejmowania rzeczywistych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Inauguruje go corocznie 10 października ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew. To dobry, łatwy i opłacalny sposób ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.